7 jaar geleden: Peter Meurs en Ronald Derks

Peter Meurs draagt bestuursfunctie over aan Ronald Derks

Peter heeft aan de basis van UBALL gestaan. Mede onder zijn leiding en met zijn bezieling heeft de Academy zich ontwikkeld tot één van de belangrijke plekken voor talentontwikkeling in Nederland. Vanuit zijn visie heeft hij een opleiding vormgegeven die een unieke combinatie biedt van basketball, onderwijs en persoonlijke ontwikkeling. Met een ongekende energie en betrokkenheid wist hij jonge basketballers hun talent te laten ontdekken en bracht hij hen verder in hun persoonlijke ontwikkeling.

We hebben ook geconstateerd dat alle activiteiten die Peter voor UBALL doet niet langer te verenigen zijn in één persoon. Het coachen van team(s), het organiseren van een technische commissie, de contacten met gemeente, de functie in het bestuur, het begeleiden van coaches, de betrokkenheid in lokale topsportinitiatieven, etc., de lijst van activiteiten is heel uitgebreid.

Voor de overdracht van een deel van deze taken zijn we gezamenlijk de afgelopen weken gesprekken aangegaan met Ronald Derks. Ronald is geen onbekende voor UBALL. Als coach is hij in het verleden uitgebreid betrokken geweest bij UBALL. Ook is hij de laatste twee seizoenen verantwoordelijk geweest voor het eerste team van Studenten Basketball Utrecht. Daarnaast heeft hij maatschappelijke projecten als 030HOOPS georganiseerd.

Met vol vertrouwen in Ronald heeft Peter per 16 juni 2021 zijn bestuurstaken overgedragen aan Ronald. Ronald wordt daarmee bestuurslid Basketball Zaken en ook voorzitter van de Basketball Commissie. Wij zijn blij met Ronald én dat Peter betrokken blijft bij UBALL. Hij zal zich gaan richten op het coachen van een team en het inhoudelijke deel van de talentontwikkeling.

(Peter en Ronald kennen elkaar al vele jaren. De foto is van zeven jaar geleden 🙂 )