Vrienden van UBALL

Voor een bedrag van €100,- per jaar, wordt u “Vriend van UBALL” en ondersteunt u de UBALL organisatie in de breedte. Dit geld kent geen specifieke bestemming en wordt aangewend om allerlei zaken te organiseren die belangrijk zijn in de jaarcyclus van de Basketball Academy UBALL Utrecht. Juist deze evenementen maken dat UBALL meer is dan een vereniging of een ander talentenopleidingscentrum. Het UBALL CAMP, het Lund toernooi, het UBALL GALA en de talentprijzen zijn allemaal onderdelen van UBALL waarin we bewust en langjarig werken aan de ontwikkeling van de talenten.

Door de bijdrage van de Vrienden van UBALL wordt een kader geschapen voor meerwaarde van de talentenopleiding. En worden de talenten aangezet om individueel te excelleren.

Interesse? Neem contact op met Rene Kunkeler.

Vrienden van UBALL