Veilige sportomgeving

UBALL neemt het fysieke, sociale en emotionele welzijn van spelers serieus en staat voor een prettig en veilig sportklimaat. Door optimale begeleiding, monitoring van de sfeer in de groep en het welzijn van de individuele spelers, zorgen wij – samen met de samenwerkende scholen – dat talenten het maximale uit hun opleiding kunnen halen binnen een veilige omgeving. Gesprekken met de teams gaan niet alleen over de sport en onze kernwaarden, maar er is ook expliciet aandacht voor het thema sociale veiligheid: wat betekent sociale veiligheid in de praktijk? Wat vinden we ongewenst gedrag? Hoe gaan we hiermee om en spreken we dus hierover af? Wat kun je doen als je je ondanks deze afspraken toch onveilig voelt?

VERTROUWENSCONTACTPERSOON

Uball heeft Gerben de Jong aangesteld als vertrouwenscontactpersoon (VCP). Gerben is in het dagelijks leven bedrijfsarts en heeft aanvullend de VCP opleiding bij de Academie voor Sportkader – NOC*NSF gevolgd. Hij is het eerste aanspreekpunt voor spelers, begeleiders, vrijwilligers en ouders van UBALL is bereikbaar via vcp@uball.nl.

Je kan bij Gerben terecht voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag zoals: pesten, buitensluiten, vernederen, bang maken, discriminatie, agressie en beschuldigingen.

Gerben zal hen een luisterend oor en concrete ondersteuning bieden en kan helpen om eventuele volgende stappen te ondernemen. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Wel moet elk incident , desgewenst geanonimiseerd, bij het bestuur worden gemeld, omdat die de verantwoordelijkheid draagt voor alles wat er binnen en rondom de vereniging gebeurt. Indien gewenst informeert en adviseert hij over mogelijke vervolgstappen en instanties waartoe je je kunt wenden voor vervolgstappen. Tevens geeft hij bij het bestuur de mogelijkheden aan m.b.t. preventieve maatregelen om de kans op ongewenst gedrag zo klein mogelijk te maken.

Voel je je machteloos, onzeker, bang, boos of vernederd neem dan contact op met Gerben. Wil je graag je verhaal bij iemand kwijt over iets waar je tegenaan loopt of twijfels over hebt, dan kan dat natuurlijk ook. Gerben kijkt dan samen met jou hoe verder.

Neem gerust contact op voor nadere informatie of een gesprek: vcp@uball.nl (is een persoonlijk mailadres van Gerben).

Vertrouwenscontactpersoon Gerben de Jong

Vertrouwenscontactpersoon
Gerben de Jong