Sociale veiligheid

Als topsporter heb je recht op een veilige en positieve sportcultuur. Je geniet van bewegen in je vrije tijd en misschien ben je ook nog actief als vrijwilliger. Jij kunt ook meehelpen die sportieve plek te creëren, met je eigen houding en gedrag. Er zijn rechten en plichten voor zowel de sporter als de vrijwilliger.

Een sportvereniging is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van de sporters niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op het basketbalveld, in de kleedkamer, tijdens het
reizen naar wedstrijden en in de groepsapp.

Het betekent dat de bij UBALL betrokken vrijwilligers (inclusief de betaalde Head Coach) (tijdig) optreden tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomt.

Om de sociale veiligheid te borgen werken we met: