Kernwaarden

Het kader waarbinnen UBALL het talentenopleidingscentrum heeft opgebouwd bestaat uit een viertal kernwaarden.

Deze kernwaarden zijn:

  1. ONBAATZUCHTIGHEID, ondergeschikt maken van het eigen belang; dienen van het teambelang.
  2. MENTALE HARDHEID, doorgaan waar anderen stoppen.
  3. STOÏCIJNS MEEBEWEGEN, niet handelen uit emotie maar uit controle.
  4. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID, wat had IK beter kunnen doen?

Door al deze kernwaarden loopt het element “verantwoordelijkheid nemen”. In de hedendaagse maatschappij komt het ontlopen van verantwoordelijkheid veel voor. Vaak is dit de oorzaak van mindere prestaties. Door onze talenten te leren dat eigen verantwoordelijkheid nemen een juiste grondhouding geeft, wordt de basis gelegd voor een betere individuele én teamprestatie op langere termijn. Een houding die alle talenten in het latere maatschappelijke leven zeer van pas zal komen.

Actiefoto U16