Trainen & onderwijs

Op de scholen wordt de reguliere schoolopleiding gecombineerd met het intensieve trainingsprogramma van UBALL. In totaal traint een talent 15 uur per week.

De coördinator voor topsporters maakt met de leerlingen individuele afspraken over de inrichting van hun lesrooster naast het sporten. Zo kunnen de topsport-leerlingen voor sommige schoolvakken vrijstelling of onderwijstijd vermindering krijgen, of wordt het rooster aangepast. Ook kunnen zij gebruik maken van een speciale studieruimte tijdens tussen- en/of vrijstellingsuren.

UBALL en de samenwerkende scholen onderhouden nauw contact en monitoren gezamenlijk de school- en sportieve prestaties. Ontstaat er een te grote onbalans, dan kan dit betekenen dat er een pauze ingelast wordt bij het basketballen. UBALL vindt het belangrijk dat schoolprestaties niet lijden onder de topsport en vraagt hierbij dan ook de maximale inzet en motivatie van haar spelers en naleving van de kernwaarden.