Samenwerkende scholen

UBALL werkt samen met drie scholen in Leidsche Rijn (Utrecht – De Meern), die elk een speciaal begeleidingsprogramma bieden voor topsportleerlingen:

De drie scholen staan in nauw contact met het UBALL bestuur en de technische staf van UBALL, zodat gezamenlijk gekeken kan worden hoe het schoolrooster kan worden aangepast op het trainingsschema van UBALL. UBALL-ers krijgen geen nationale LOOT-status, maar krijgen van de drie samenwerkende hogescholen wel een topsportstatus. UBALL-ers zijn bij de scholen in ieder geval vrijgesteld van de lessen Lichamelijke Opvoeding. Daarnaast wordt per school en per talent gekeken in hoeverre er nog andere individuele roosteraanpassingen nodig of mogelijk zijn.

De scholen hebben voor topsporttalenten een aparte ruimte ingericht, waar de topsportleerlingen huiswerk kunnen doen, elkaar kunnen treffen en contact kunnen zoeken met de topsportbegeleiders van de scholen.

Logo Volt
Logo Leidsche Rijn College
Logo Academie 10