Basketball Academy

UBALL is een Basketball Academy: een talentopleidingscentrum waar spelers in optimale omstandigheden hun sport kunnen combineren met school en zich kunnen ontwikkelen tot topsporter.

Schoolprestaties en sportieve prestaties

UBALL teams spelen op hoog niveau en worden getraind en begeleid door een deskundige technische staf. Spelers maken op schooldagen veel trainingsuren en hebben in de weekenden hun competitiewedstrijden of toernooien. Om school en basketbal te kunnen combineren werken UBALL en een drietal VO-scholen nauw samen, om de spelers – binnen de grenzen van de wettelijke en wenselijke mogelijkheden – een flexibel lesrooster te bieden dat ruimte geeft voor de trainingen en wedstrijden. Hierbij wordt er op gelet dat zowel de schoolprestaties als de sportieve prestaties op goed niveau blijven.

Talentenopleidingscentrum

UBALL heeft de vaste overtuiging dat topsport niet stopt bij trainingen en wedstrijden, maar dat een talentenopleiding in de topsport 24 uur per dag en 7 dagen per week door gaat. UBALL leidt talenten op tot sporters die zélf het maximale uit zichzelf willen halen. Het kader waarbinnen UBALL het talentenopleidingscentrum heeft opgebouwd bestaat uit een viertal kernwaarden:

1. Onbaatzuchtigheid – ondergeschikt maken van het eigen belang; dienen van het teambelang.

2. Mentale hardheid – doorgaan waar anderen stoppen.

3. Stoïcijns meebewegen – niet handelen uit emotie maar uit controle.

4. Eigen Verantwoordelijkheid – Wat had IK beter kunnen doen?

Basketballers bij UBALL hebben mentale vaardigheden nodig om het uiterste uit hun talenten te halen. Zowel voor hun basketbalcarrière als voor hun, latere, maatschappelijke leven. Basisfeit hierbij is dat het niveau van de mentale vaardigheden per talent verschilt, evenals het feit dat de één meer aanleg binnen een bepaalde sport heeft dan de ander. Indien een talent werkelijk de top van zijn kunnen wil bereiken, dient er een afstemming en optimalisatie plaats te vinden van de vaardigheden op technisch, tactisch en mentaal terrein. Voor een topprestatie is het noodzakelijk dat al die vaardigheden goed getraind zijn. Door de technische staf van UBALL wordt veel aandacht aan dit zeer belangrijke gedeelte van de opleiding besteed. De kernwaarden vormen hierbij een kader. De inzet en inspanning van het individuele talent bepaalt hoe dit onderdeel zich op persoonsniveau zal ontwikkelen.

In de begeleiding door de technische staf van de talenten staat één begrip centraal: consequent zijn. Dat is een essentie om een echte topsportmentaliteit bij de talenten te ontwikkelen. Alleen door steeds weer terug te komen op de geformuleerde kernwaarden van de opleiding zal er een verandering in het gedrag van het individuele talent plaatsvinden. Daarin past ook de continue confrontatie van het talent met de gevolgen van zijn/haar gedrag.

UBALL gala 2018