Geen wedstrijden en activiteiten tot na 31 maart

De NBB heeft besloten haar advies meer in lijn te brengen met het advies van het NOCNSF. Daarom heeft het UBALL bestuur besloten om alle activiteiten op te schorten tot na 31 maart.

Hiermee volgen wij het landelijke advies en geven gehoor aan de oproep tot het beperken van de sociale contacten.

Dat houdt in dat de volgende activiteiten per direct geen doorgang zullen hebben

  • Competitie wedstrijden
  • Trainingen voor alle teams
  • Vergaderingen van coaches en/of bestuur
  • Bijeenkomsten